Konsekwencje niezabezpieczonej studzienki kanalizacyjnej

Podczas wczorajszej kontroli u zbiegu ulic Klonowej, oraz Serowarskiej patrol straży zauważył niezabezpieczoną studzienkę kanalizacyjną na drodze. Osobą odpowiedzialną za niezabezpieczone miejsce był kierownik prac wykonywanych przy montażu kanalizacji. Sprawcę ukarano mandatem karnym 150 złotych z artykułu 84 Kodeksu Wykroczeń. Pouczony o prawie do odmowy przyjęcia mandatu skorzystał z niego, w związku z czym poinformowano go o sporządzeniu wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego. Na polecenie patrolu pracownicy zabezpieczyli studzienkę, a wokół niej ustawili ogrodzenie.

 

Art. 84.

"Kto wbrew obowiązkowi nie oznacza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogowym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruch na drodze,podlega karze aresztu albo grzywny".

 

 

 


EZ

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy