Brak umów na wywóz szamba

18 lipca na ulicy Wilkszyńskiej funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska prowadzili kontrolę z zakresu gospodarki odpadami. Jeden z właścicieli posesji oświadczył, że nie wywozi szamba, bo wykorzystuje je do podlewania drzew w ogrodzie, a tym samym nie posiada rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Za ujawnione wykroczenie z art 10 ust 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na sprawcę nałożono mandat w wysokości 300 zł.

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy