Nieprawidłowości na budowie

28 lipca o godzinie 13:45 funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia na ul. Nasypowej przeprowadzili kontrolę terenu, na którym prowadzone były prace remontowe.

W wyniku kontroli stwierdzili duże zapylenie terenu powstałe w związku z prowadzeniem prac bez natrysku oraz zanieczyszczoną jezdnię w związku z nieutrzymaniem w należytym stanie wjazdu/wyjazdu z budowy. Ustalono osobę odpowiedzialną, która została ukarana mandatami w sumie na kwotę 500 zł z art. 145 kw i 102 kw.

Przypominamy:

Art.102.Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art.145.Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

AB

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy