Zabrudzona jezdnia

We wtorek na ul. Czekoladowej funkcjonariuszka Oddziału Ochrony Środowiska zauważyła zabrudzoną błotem i piachem jezdnię , ślady doprowadziły ją do ul. Supińskiego.

Tam strażniczka  ustaliła osobę odpowiedzialną za zanieczyszczenia  oraz nieutrzymywanie w  należytym stanie porządkowym wyjazdu z budowy. Osoba odpowiedzialna za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem w wysokości 200 zł

 

Przypominamy!

Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy