Nasza praca

Walczymy ze smogiem

Trwa sezon grzewczy. Pomimo regularnych kontroli, akcji edukacyjnych, Wrocławianie nadal nie dbają o czyste powietrze w naszym mieście.

W dniu 01 lutego funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska zauważyli duże zadymienie przy ulicy Wiaduktowej na terenie skupu złomu i ośrodka szkolenia kierowców. Na miejscu okazało się, że spalane są duże ilości kabli w okleinie gumowej, plastik po farbach oraz papier.

Grota - Roweckiego czy błotna?

Do rozlicznych zadań Straży Miejskiej Wrocławia należy kontrolowanie jezdni przyległych do placów budowy.

Nawracający problem – spalanie odpadów

W związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów w piecu funkcjonariusz Oddziału Ochrony Środowiska 27 stycznia 2016 r. udał się na ul. Ignacego Domeyki.

Gęsty dym przy ulicy Marka Polo

W dniu 07 stycznia 2016 r. jeden z funkcjonariuszy Straży Miejskiej Wrocławia, w trakcie działań na Biskupinie zauważył gęsty dym, unoszący się nad terenem znajdującym się przy ulicy Marca Polo. Na miejscu okazało się, że pracownicy jednej z Wrocławskich firm spalali duże ilości odpadów zielonych (gałęzie, korzenie), powodując bardzo duże zadymienie okolicy.

Konsekwencje spalania odpadów

Kontynuowane są kontrole zmierzające do ograniczenia przypadków spalania odpadów i tak w dniu 29 grudnia 2015 r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przy ul. Wapiennej ujawnili fakt spalania w piecu centralnego ogrzewania odpadów takich jak lakierowane deski, sklejki oraz zużyte pieluchy.

Uniemożliwiła kontrolę antysmogową

W dniu 14.12.2015 około  godziny 16:50 funkcjonariuszki z Oddziału Ochrony Środowiska  Straży Miejskiej Wrocławia, udały się na ul. Piernikową w celu przeprowadzenia  wcześniej zaplanowanych kontroli.

Działania prewencyjne we wrocławskich lokalach gastronomicznych

W dniu 18 listopada 2015 r. funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia wraz z pracownikami Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu przeprowadzili akcję prewencyjną w lokalach gastronomicznych w Rynku.

Interwencje Oddziału Ochrony Środowiska

W dniu 16 października 2015 r. patrole z Oddziału Ochrony Środowiska podjęły następujące interwencje:

- w trakcie współpracy z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa przy ul. Osinieckiej  przeprowadzili kontrolę  terenu, na którym składowano masy ziemne, kręgi budowlane i pręty. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym za niezabezpieczenie terenu.

Nielegalny znak

W dniu 16 października 2015 r. funkcjonariusze z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę na ulicy Łaciarskiej / Oławskiej pod kątem prawidłowości ustawionego tam znaku drogowego.

Uświadamiamy wędkarzy

W dniu 07 października 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska wspólnie z Polskim Związkiem Wędkarskim prowadzili działania pod kątem umacniania w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Kontrole na ogródkach działkowych

W dniu 07 października 2015r. patrole Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia prowadziły działania na terenie ogródków działkowych przy ulicach Wiaduktowej, Bujwida, Starogroblowej i Gnieźnieńskiej.

Jesienne spalanie

W dniu 02 października 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia udali się na ulicę Braniborską w związku ze zgłoszeniem spalania odpadów. Po przybyciu na miejsce zgłoszenie się potwierdziło i w wyniku podjętych działań osobę spalającą odpady ukarano mandatem karnym.

Oddział Ochrony Środowiska edukuje najmłodszych

W dniach 21, 22 i 23 września 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia brali udział w akcji „Sprzątanie Świata” w Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Bobrzej. W akcji wzięło udział około 400 dzieci, które uczyły się jak segregować śmieci oraz czynnie uczestniczyły w zbiórce zalegających odpadów w parku przy ul. Wejherowskiej.

Skuteczne działania Oddziału Ochrony Środowiska

W dniach 02.09.2015r-04.09.2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole na terenie miasta Wrocławia pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych.

03 września 2015r. na ulicy Biskupa Tomasza strażnicy podjęli interwencję dotyczącą nieprawidłowo zabezpieczonego wykopu oraz zanieczyszczenia chodnika i jezdni. Sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami, a teren nakazano uprzątnąć i zabezpieczyć.

Kontrole Oddziału Ochrony Środowiska

W dniach 31.08.2015r. – 02.09.2015r. Funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej Wrocławia przeprowadzili kontrole terenów gdzie najczęściej dochodzi do nieprawidłowości przy składowaniu odpadów, wylewania nieczystości oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji ewidencji skupowanych materiałów w skupach złomu. W wyniku kontroli ujawniono następujące nieprawidłowości.

UWAGA niebezpieczne rośliny

W dniach 23 i 24 czerwca 2015r. funkcjonariusze Oddziału Ochrony Środowiska, podjęli szereg interwencji na terenie Wrocławia w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców, dotyczącymi niebezpiecznej rośliny jaką jest Barszcz Sosnowskiego.

Zanieczyszczone drogi

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia w ramach rutynowych kontroli sprawdzają stan czystości dróg na terenie Wrocławia. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia drogi publicznej podejmują interwencje wobec osób odpowiedzialnych za taki stan rzeczy, a także kontrolują miejsca najczęściej wskazywane przez mieszkańców, w których dochodzi do takich przypadków. Mieszkańcy w swoich zgłoszeniach sygnalizują, że pojazdy wyjeżdżające z placu budowy zanieczyszczają błotem jezdnię i chodniki.

Kontrole w ramach akcji Stop oKUPAcji Wrocławia

W dniach 14-15 kwietnia 2015r. funkcjonariusze Oddziału II Straży Miejskiej Wrocławia przeprowadzili kontrole w rejonie Placu Strzeleckiego i Parku Staszica pod kątem sprzątania po swoich psach oraz wyprowadzania ich bez nakazanych środków ostrożności.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy