Partnerstwo dla Brochowa – demokracja lokalna w praktyce.

08 października 2015r. odbyło się kolejne spotkanie Partnerstwa dla Brochowa.  Ta prężnie działająca inicjatywa za cel obrała zaktywizowanie leaderów osiedlowych,

instytucji publicznych, podmiotów samorządowych, organizacji pozarządowych - mające na celu działania na rzecz społeczności lokalnej osiedla Brochów.

Uczestnicy:

1. Fundacja„ Bajkowy Świat”

2. Fundacja„ Made in Brochów” (MiB)

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

4. Rada Osiedla Brochów

5. Straż Miejska Wrocławia

6. Szkoła Podstawowa nr 80, Wrocław

7. Towarzystwo Kultury Czynnej

8. Towarzystwo Przyjaciół Brochowa

9. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.(WCRS)

10. Przedszkole nr 51, Wrocław

Tematy i ustalenia :

1. Jednogłośnie poparto kwestię rekomendacji projektu Wrocławskiego Budżetu

Obywatelskiego nr 598 – Brochowski Ratusz jako lokalne Centrum Kultury. Zrobiono promocyjne zdjęcie, rozdano plakaty do powieszenia.

2. Straż Miejska przedstawiła nowych pracowników.

3. Omówiono formę składania podpisów pod pismami Partnerstwa.

4. Poparto pismo Rady Osiedla do Kolei Państwowych ws. uporządkowania terenu w okolicy kładki nad torami i Dworca PKP. WCRS zobligował się do przygotowania dokumentacji fotograficznej terenu oraz pomoc w zredagowaniu pisma.

5. Fundacja „MiB” opowiedziała o swojej aktualnej działalności związanej z prowadzeniem warsztatów w Ośrodku CES i zaprosiła Partnerów na warsztaty dot. pracy ze społecznością lokalną zgodnie z ideą Active Citizens. Terminy i miejsce warsztatów: 15 października, godz. 18.00 oraz 5 listopada godz. 9.30 Ośrodek CES, ul. Koreańska 1A, Wrocław.

6. Poparto utworzenie przez WCRS skrzynki mailowej dla Partnerstwa.

7. Fundacja „Bajowy Świat” poinformowała o swojej aktualnej działalności i planach. Planowana jest działalność rehabilitacyjna.

8. Rada Osiedla poinformowała o planowanym spotkaniu z Prezydentem Wrocławia oraz o przygotowywaniu na tę okoliczność pisma dot. potrzeb osiedla. Partnerstwo zgłosiło gotowość do poparcia tegoż pisma.

9. Z inicjatywy MOPS-u omówiono temat zabawy mikołajowej z prezentami. Ustalono wiek grupy docelowej: dzieci do III kl. SP. Pani Pedagog ze SP. nr 80 zobowiązała się do wytypowania najbardziej potrzebujących dzieci.

10. Towarzystwo Kultury Czynnej poinformowało o swoich aktualnych działaniach. W planach warsztaty filmowe w SP. nr 80 oraz warsztaty teatralne w Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu.

11. SP. nr 80 zaprosiła Partnerów na uroczystość oficjalnego otwarcia nowego budynku szkoły. Termin uroczystości: 30.10. 2015 r. godz.10.00.

12. Ustalono kolejny termin spotkania Partnerstwa na 5 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 9.30 szkolenie „MiB” dot. pracy ze społecznością lokalną, CES, ul. Koreańska 1A,Wrocław godz. 11.30 spotkanie Partnerstwa dla Brochowa, RO ul. Koreańska 1A, Wrocław.

 

 

 

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy