Raport z „Wielkiej Wyspy”

Zgodnie z oczekiwaniami i postulatami mieszkańców w roku 2015 została zwiększona ilość służb patrolowych na osiedlach Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice.

Strażnicy prowadzą działania ukierunkowane w szczególności na problemy zgłaszane bezpośrednio przez mieszkańców, dotyczą one głównie: spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku publicznego, osób bezdomnych, niesprzątania miejsc gromadzenia odpadów, wyprowadzania psów bez nakazanych środków ostrożności i niesprzątania po nich, nieprawidłowego parkowanie pojazdów, zwłaszcza na ścieżkach rowerowych i niszczących roślinność, zajmowania miejsc parkingowych przez pojazdy nieużytkowane i wraki.

Strażnicy współpracują także z placówkami oświatowymi co przekłada się bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i edukacji dzieci i młodzieży. Patrolami prewencyjnymi objęte są nie tylko tereny przyszkolne i szkolne ale również palce zabaw, boiska osiedlowe, tereny rekreacyjne, osiedlowe uliczki. itp. 

W okresie od stycznia 2015r. do października 2015r. w rejonie osiedli Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszewice podjęto 1750 interwencji, które dotyczyły m.in.:

 • spożywania alkoholu 163
 • zaśmiecania, zanieczyszczania terenu, porządkowe 315
 • wraków pojazdów 19
 • nieprawidłowego parkowania  459
 • psów 43
 • zakłócania ciszy 7

 W związku z dużą ilością interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, dotyczących zalegania odpadów przy miejscach ich magazynowania, patrole Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadziły 303 kontrole, w wyniku których:

 • ukarały mandatami 57 osób,
 • udzieliły 6 pouczeń,
 • skierowały 30 wniosków o ukaranie do sądu,
 • doprowadziły do uporządkowania 99 miejsc,
 • przeprowadziły 36 kontroli spalanie odpadów, w wyniku których nałożono 8 mandatów.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy