Współpraca strażnika osiedla Borek

W dniu 20 listopada 2015 r. w ramach współpracy Straży Miejskiej Wrocławia i Policji, funkcjonariusze tych formacji przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej nr 47 przy ulicy Januszowickiej. Prelekcje dotyczyły zagadnień i przepisów w ruchu drogowym.

Dzieciom przekazano kamizelki odblaskowe, które przyczynią się do znacznej poprawy bezpieczeństwa. Przeprowadzono także rozmowę z dyrekcją szkoły oraz gronem pedagogicznym, w trakcie której omówiono bieżące zagadnienia dotyczące współpracy służb ze szkołą.

 

 

 Infolinia U.M
 Informator
 Rozkład jazdy
 Mapy