W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Beata Dopierała

TAK NIE PARKUJMY

27 września 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 42 mandaty na kwotę 10800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 6 blokad;
• pouczyli 12 osób;
• w sprawie 30 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

26 września 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 48 mandatów na kwotę 7450 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• pouczyli 10 osób;
• w sprawie 27 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

22,23,24 września 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 140 mandatów na kwotę 32800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 32 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 25 blokad;
• pouczyli 24 osoby;
• w sprawie 24 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

21 września 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 66 mandatów na kwotę 12350 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 11 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 20 blokad;
• pouczyli 9 osób;
• w sprawie 12 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

20 września 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 61 mandatów na kwotę 14850 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• pouczyli 21 osób;
• w sprawie 20 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

19 września 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 77 mandatów na kwotę 14700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• pouczyli 13 osób;
• w sprawie 34 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

18 września 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 80 mandatów na kwotę 13650 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 9 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 3 blokady;
• pouczyli 5 osób;
• w sprawie 26 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

15,16,17 września 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 168 mandatów na kwotę 54250 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 34 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 25 blokad;
• pouczyli 44 osoby;
• w sprawie 86 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

13,14 września 2023 r. (środa, czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 153 mandaty na kwotę 40750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 17 blokad;
• pouczyli 33 osoby;
• w sprawie 55 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

12 września 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 64 mandaty na kwotę 24200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 15 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.