W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU

11 marca 2020 r. 0 godzinie 16.50 straznicy miejscy z  Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę posesji przy ul. Chwałkowskiej. Na terenie posesji prowadzona była naprawa pojazdu oraz demontaż części z auta. Z zdemontowanego silnika wyciekał olej bezpośrednio do gruntu. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat  500 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 03 marca 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy ulicy Tkackiej zauważył rozpalone ognisko, a w nim  termiczne przekształcanie odpadów  m.in odpadów zielonych, części malowanych mebli oraz książki. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem   300 zł. z art. 191 ustawy o odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 26 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z  Oddziału Ochrony Środowiska prowadzili kontrole spalania w instalacjach grzewczych:

  • przy ul. Siemieńskiego  stwierdzono spalanie w piecu sklejki meblowej. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem  z art. 191ustawy o odpadach;
  • przy ul. Biskupa Tomasza Pierwszego stwierdzono spalanie w piecu odpadów plastikowych. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem z art. 191 ustawy o odpadach.

Continue reading

KONTROLE POJAZDÓW TRANSPORTUJĄCYCH ODPADY

W dniu 25 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska w ramach współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji WRD prowadzili kontrolę pojazdów transportujących odpady. W czasie prowadzonych działań przy ul. Strachowickiej we Wrocławiu ujawniono przestępstwo z art. 306a Kodeksu karnego, polegające na ingerencji w stan drogomierza pojazdu mechanicznego. Na miejsce został wezwany technik kryminalistyki oraz funkcjonariusz dochodzeniowo-śledczy KMP w celu zabezpieczenia dowodu przestępstwa. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi Policja.
Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 21 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska podczas patrolu rejonu służbowego zauważyli o godzinie 14.30 przy ulicy Centralnej, na terenie budowy instalację wyprowadzającą ścieki sanitarne bezpośrednio do gruntu. W wyniku czynności wyjaśniających ustalono sprawcę wykroczenia, którego ukarano mandatem  z art. 478 w związku z pkt 5  Prawo Wodne. Podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie budowy zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 20 lutego 2020 .r strażnicy miejscy z  Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole posesji w wyniku których stwierdzono:

  • pl.Strzelecki  mieszkaniec spalał sklejkę meblową, za co został ukarany mandatem wysokości 500 zł;
  • ulica Kutrzeby spalania odpadów w ognisku w postaci odpadów zielonych oraz sklejki meblowej. Sprawcę ukarano mandatem karnym wysokości 500 zł.

Continue reading

PATROL EKOLOGICZNY

18 lutego 2020 r.  Oddział Ochrony Środowiska, przeprowadził 88 kontroli, 5 osób zostało ukarane mandatami.

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 12 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska skontrolował nieruchomość  przy ulicy Parafialnej.  W trakcie kontroli stwierdzono  spalanie odpadów w instalacji grzewczej w postaci drewna lakierowanego  oraz pojazd w trakcie demontażu na  sprawców wykroczeń nałożono  mandaty o łącznej kwocie 1000 zł z art 191 ustawy o odpadach i art 48 ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji

EKOPATROL W DZIAŁANIU

12 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Mościckiego. Strażnicy ujawnili, że termicznie przetworzone zostały odpady opakowaniowe, kable elektryczne w otulinie gumowej i inne substancje zabronione. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500 zł. z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 11 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska prowadził kontrolę spalania przy ulicy Wrońskiego.   W trakcie kontroli stwierdzono spalanie odpadów w instalacji grzewczej w postaci drewna lakierowanego (parkiet). Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem z art. 191 ustawy o odpadach.

Continue reading