W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 21 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska podczas patrolu rejonu służbowego zauważyli o godzinie 14.30 przy ulicy Centralnej, na terenie budowy instalację wyprowadzającą ścieki sanitarne bezpośrednio do gruntu. W wyniku czynności wyjaśniających ustalono sprawcę wykroczenia, którego ukarano mandatem  z art. 478 w związku z pkt 5  Prawo Wodne. Podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie budowy zobowiązano do usunięcia nieprawidłowości.

wf