W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 12 lutego 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska skontrolował nieruchomość  przy ulicy Parafialnej.  W trakcie kontroli stwierdzono  spalanie odpadów w instalacji grzewczej w postaci drewna lakierowanego  oraz pojazd w trakcie demontażu na  sprawców wykroczeń nałożono  mandaty o łącznej kwocie 1000 zł z art 191 ustawy o odpadach i art 48 ustawy o pojazdach wycofanych z eksploatacji