W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

11 marca 2020 r. 0 godzinie 16.50 straznicy miejscy z  Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę posesji przy ul. Chwałkowskiej. Na terenie posesji prowadzona była naprawa pojazdu oraz demontaż części z auta. Z zdemontowanego silnika wyciekał olej bezpośrednio do gruntu. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat  500 zł.

wf