W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 26 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z  Oddziału Ochrony Środowiska prowadzili kontrole spalania w instalacjach grzewczych:

  • przy ul. Siemieńskiego  stwierdzono spalanie w piecu sklejki meblowej. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem  z art. 191ustawy o odpadach;
  • przy ul. Biskupa Tomasza Pierwszego stwierdzono spalanie w piecu odpadów plastikowych. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem z art. 191 ustawy o odpadach.

wf