W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 03 marca 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy ulicy Tkackiej zauważył rozpalone ognisko, a w nim  termiczne przekształcanie odpadów  m.in odpadów zielonych, części malowanych mebli oraz książki. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem   300 zł. z art. 191 ustawy o odpadach.

wf