W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

MINI RATOWNIK

Dzielimy się wiedzą z Fundacją Ukraina

Fundacja Ukraina z siedzibą we Wrocławiu zwróciła się o pomoc do Straży Miejskiej Wrocławia, w związku z planowanym szkoleniem wolontariuszy. Organizacja posiada liczną bazę wolontariuszy i dbając o ich rozwój oraz wiedzę, nie tylko merytoryczną zorganizowano wewnętrzną szkołę. Nasza funkcjonariuszka Beata Dopierała podzieliła się wiedzą i nauczyła praktycznych działań w zakresie pierwszej pomocy. Continue reading

PODZIĘKOWANIA DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej składa podziękowania funkcjonariuszom Straży Miejskiej Wrocławia za udział  w przygotowaniach i organizacji Jubileuszowego Zjazdu Szkolnych Kół Caritas. Punktem specjalnym imprezy był namiot Straży Miejskiej, gdzie insp. Beata Dopierała przeszkoliła dzieci i wolontariuszy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Continue reading

„BEZPIECZEŃSTWO – DOBRY PRZEPIS NA WAKACJE 2018” (zdjęcia)

7 czerwca 2018 r. na plaży miejskiej we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej odbyły się zajęcia plenerowe „Bezpieczeństwo – Dobry Przepis na Wakacje 2018” zorganizowane w ramach kampanii „Kręci Mnie Bezpieczeństwo”. Głównym celem akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, którą zainaugurował minister Mariusz Błaszczak, jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia propagowali zasady bezpiecznego przebywania nad wodą i w wodzie, wakacji bez używek oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Continue reading

DZIAŁANIA PREWENCYJNE W SZKOŁACH

W szkole Podstawowej nr 109 we Wrocławiu funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili działania prewencyjne. Insp. Beata Dopierała propagowała wśród uczniów naukę udzielania pierwszej pomocy pod nazwą „Mini ratownik”. Insp. Wojciech Bajorka przeprowadził pogadanki na temat: bezpieczeństwa, cyberprzemocy i odpowiedzialnej karnej nieletnich. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Continue reading

Festyn w Szkole Podstawowej nr 39 we Wrocławiu (zdjęcia)

Festyn w Szkole Podstawowej nr 39 we Wrocławiu to dobra okazja do nauczenia się,  lub przypomnienia sobie jak  udzielić pierwszej pomocy – insp. Beata Dopierała prowadziła zajęcia „Mini ratownik”. St. strażnik Iwanna Kurzawa uatrakcyjniła wszystkim czas konkursami z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i innymi zabawami. Zakładając alkogogle każdy mógł się przekonać jak alkohol upośledza zmysły i jakie to może być groźne, zarówno dla pieszych jak i kierowców. Niesamowitą radość wszystkim uczestnikom festynu sprawiła możliwość  bliskiego kontaktu z końmi i zapoznania się z pracą z Referatu Patroli Konnych. Continue reading