W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 9.00 patrol strażników miejskich Oddziału Ochrony Środowiska, otrzymał zgłoszenie od dyżurnego Centrum Kierowania dotyczące wycieku oleju z pojazdu  zaparkowanego przy ulicy Pilczyckiej. W trakcie kontroli stwierdzono duży wyciek oleju spod silnika pojazdu Range Rover bezpośrednio do gruntu i na jezdnię. W toku prowadzonych czynności ustalono właściciela pojazdu i w związku z popełnionym wykroczeniem z art.145 Kw nałożono na niego mandat, oraz nakazano usunięcie zanieczyszczeń.

 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

6 lutego 2020 r. o godzinie 16.00 przy ulicy Szczecińskiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył znaczne zadymienie na jednej z posesji – było to ognisko, w którym spalane były odpady z rozbiórki obiektu budowlanego –  ramy i drzwi pokryte ołowiową farbą olejną. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości przy Szczecińskiej

6 lutego 2020 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę na jednej z posesji przy ulicy Szczecińskiej. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono trzy pojazdy których stan wskazywał, że są wycofane z eksploatacji i wbrew obowiązkowi nie zostały przekazane podmiotowi uprawnionemu – prowadzącemu koncesjonowaną stację demontażu pojazdów lub przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania takich pojazdów. W związku z tym na sprawcę nałożono trzy mandaty karne na kwotę 1500 zł. z art. 48 Ustawy o Recyklingu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji. Dodatkowo stwierdzono, że odbywały się tam naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatem naprawczym w sposób zagrażający środowisku tj. dokonując napraw związanych z wymianą elementów pojazdu zawierających zużyty olej silnikowy i przekładniowy, płyn chłodniczy oraz hamulcowy. Za popełnione wykroczenie nałożono mandat 500 zł. z art. 10 ust.2a Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku W Gminie w Związku z § 4 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

W dniu  04.02.2020r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska  przeprowadzili kontrole na posesjach , sprawdzając czym palimy w piecach. Niestety w kilku miejscach były to rzeczy niedozwolone: 

  • ulica Jutrzenki, w trakcie kontroli ujawniono, że w piecu palone jest  drewno lakierowane, drewno pokrytego farbą olejną. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny  200 zł z art.191 ustawy o odpadach
  • ulica Łanowa, w trakcie kontroli ujawniono spalanie drewna lakierowanym i drewna pokrytego farbą. Na sprawce wykroczenia nałożono mandat karny 200 zł z  art.191 ustawy o odpadach.
  • wyniku przeprowadzonych kontroli spalania na osiedlu Karłowice oraz Różanka strażnicy ujawnili trzy wykroczenia z art. 191 ustawy o odpadach. Osoby popełniające wykroczenie spalały odpady, były to plastiki oraz sklejka meblowa zostały ukarane mandatami na łączną kwotę 1500 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

03 lutego 2020r.  o godzinie 08:40 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na posesji przy ulicy Miłoszyckiej. Straznicy ujawnili brak rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Osoba odpowiedzialna za popełnienie wykroczenia została ukarana mandatem 500 zł. art. 10 ust. 2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – wypalanie kabli

W dniu 29 stycznia 2020r. o godz 15:25 patrol strażników miejskich  z Oddziału Ochrony Środowiska podjął interwencję przy ulicy Stanisławowskiej, na miejscu zastano mężczyznę, który w ognisku wypalał kable – został ukarany mandatem karnym.

 

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nadal spalamy odpady !

28 stycznia 2020r.  patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrole przy ulicy Łęczyckiej  Na jednej z posesji ujawniono spalanie płyt meblowych wiórowych w piecu kaflowym. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem z art. 191 Ustawy o odpadach

Przy ulicy Kominiarskiej  inny patrol w związku ze zgłoszeniem przeprowadził kontrolę posesji podczas której  ujawniono – spalanie płyt meblowych (wiórowych) w piecu. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 191 Ustawy o odpadach

Przy ulicy Górnośląskiej  strażnicy podczas przeprowadzonej kontroli posesji ujawnili w jednym z lokali budynku wielorodzinnego spalanie odpadów w piecu – lakierowanych płyt oraz odpadów z rozbiórki mebli. Sprawcę ukarano mandatem z  art. 191 Ustawy o odpadach.

Przy ulicy Gliwickiej  strażnicy podczas prowadzonych czynności kontrolnych ujawnili spalanie odpadów w piecu centralnego ogrzewania – były to odpady z rozbiórki altany działkowej. Sprawcę ukarano mandatem z  art. 191 Ustawy o odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

28 stycznia 2020r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrole wjazdów/wyjazdów z budowy i nanoszenie błota przez pojazdy z budowy na drogę publiczną. Na ulicy Karmelkowej stwierdzono zanieczyszczoną drogę publiczną przez pojazdy z budowy, osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem z art.102 KW dodatkowo ukarana mandatem z art.75 KW za wylewanie przepracowanego oleju z koparki do gruntu. Patrol przeprowadził także kontrolę na ulicy Dożynkowej, gdzie stwierdził zanieczyszczony wjazd/wyjazd z budowy. Osoba odpowiedzialna za wykroczenie została ukarana mandatem mandatem.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie „przepracowanego” oleju

27 stycznia 2020r. podczas kontroli przez strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska posesji przy ulicy Braniborskiej stwierdzono spalanie w  piecu przeznaczonym na olej opałowy przepracowanego oleju silnikowego. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem z art. 191 Ustawy o odpadach – termiczne przekształcanie odpadów.

Continue reading