W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL

EKOPATROL W DZIAŁANIU

W dniu 28 stycznia 2020r o godz.9.40 patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska podjął interwencję na terenie posesji przy ulicy Piechowickiej w związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów oraz złego stanu sanitarno-porządkowego. Na miejscu nie stwierdzono spalania odpadów w piecu, natomiast teren nieruchomości był zanieczyszczony bardzo dużą ilością odpadów gabarytowych, odpadów meblowych, odzieży, zużytego sprzętu. Na właścicielkę posesji nałożono  mandat z art.117KW i wyznaczono termin  na uporządkowanie posesji.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU (zdjęcia)

27 stycznia 2020r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przy skrzyżowaniu ulicy Wyszyńskiego z  ulicą Sienkiewicza zauważył pojazd na środku ulicy z otwartą maską z którego wydobywał się dym. Ustalono iż w pojeździe Opel Astra doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych tj. płyn chłodniczy i olej, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie dla innych kierowców. W związku z dużym zadymieniem spod maski samochodu natychmiast zostało odłączone zasilanie od akumulatora celem uniknięcia samozapłonu. Na miejsce wezwano służby porządkowe. W czasie oczekiwania na służby, zabezpieczono pas drogi na którym stał uszkodzony. Po przyjeździe służb porządkowych pojazd zepchnięto na pobocze do czasu przyjazdu lawety wezwanej przez właściciela pojazdu, a miejsce wycieku zostało zneutralizowane za pomocą sorbentu.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

24 stycznia 2020r. przy ulicy Brodzkiej patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska zauważył silne zadymienie znad okolicznych nieużytków. Na miejscu, na gorącym uczynku zastano trzech mężczyzn wypalających odpady pochodzenia organicznego czyniąc to na trzcinowisku, w suchych szuwarach rosnących wokół zbiornika wodnego. W związku z występującym przy czynie zagrożeniu przeciwpożarowym oraz naruszeniu warunków ochrony przyrody żywej i krajobrazu na sprawców nałożono trzy mandaty karne  z art. 131 Ustawy o Ochronie Przyrody

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

23 stycznia 2020r. przy ulicy Nadrzecznej strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska  przeprowadzili rekontrolę byłego składowiska odpadów. Podczas kontroli wykryto naruszenia Ustawy  o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym –  nieprzekazania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych podmiotowi uprawnionemu oraz umieszczanie tych odpadów wraz z innymi. Sprawcę wykroczeń ukarano mandatami na kwotę 1000 zł. Zobowiązano sprawcę do usunięcia sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

21 stycznia 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzał kontrolę spalania w piecach przy ulicy Kurkowej. W trakcie czynności ujawniono jedno wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach. W związku z popełnionym wykroczeniem, sprawcę spalania odpadów meblowych ukarano mandatem 300 zł.

Przeprowadzono także kontrolę przy ulicy Porannej, w trakcie kontroli ujawniono termiczne przekształcanie odpadów – wypalanie kabli. Na sprawcę nałożono mandat 300 zł. z art.191 ustawy o odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

21 stycznia 2020 r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził czynności sprawdzające w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczeń na posesji przy ulicy Opolskiej. Podczas kontroli ustalono, że sprawca dopuścił się wykroczenia gromadząc i nie przekazując zużytego sprzętu podmiotowi uprawnionemu. W związku z popełnionymi wykroczeniami, osoba odpowiedzialna została ukarana mandatem 500 zł. z art. 145 Kodeksu Wykroczeń  i dodatkowo mandatem 500 zł. z art. 96 Ustawy o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

21 stycznia 2020r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę posesji przy ulicy Prądzyńskiego. Podczas kontroli stwierdzono, że w urządzeniu przeznaczonym do promieniowania cieplnego zamiast dozwolonego paliwa spalane są odpady w tym zawierające części mebli pokrytych lakierem, farbą, substancją spoinową itp. Sprawcę wykroczenia  ukarano mandatem 300 zł.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU

16 stycznia 2020r. patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska na ulicy Rędzińskiej zauważył wydobywający się dym na terenie jednej z posesji. W trakcie kontroli stwierdzono spalanie pociętych odpadów meblowych w metalowej beczce. W związku z termicznym przekształcaniem odpadów sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500zł z art.191 Ustawy o Odpadach.

W tym samym dniu  inny patrol z Oddziału Ochrony Środowiska udał się  na ulicę Karpińskiego w związku ze zgłoszeniem dotyczącym spalania odpadów w ognisku. Na miejscu stwierdzono ognisko z dużą ilością odpadów zielonych oraz innymi odpadami. W związku z termicznym przekształcaniem odpadów sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500zł z art.191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Grunwaldzkiej i Kosynierów Gdyńskich

W dniu 14.01.2020r.  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska podczas prowadzonej kontroli na posesji przy ulicy Grunwaldzkiej stwierdzili w dwóch mieszkaniach termiczne przekształcanie odpadów w piecu – w postaci drewna lakierowanego oraz sklejek meblowych. Sprawców wykroczenia ukarano mandatami karnym  z art. 191 Ustawy o odpadach.

Na posesji przy ulicy Kosynierów Gdyńskich podczas kontroli pieca w jednym z lokali mieszkalnych stwierdzono termiczne przekształcanie odpadów w piecu w postaci płyt meblowych, drewna impregnowanego i pozostałości po listwach przypodłogowych z klejem. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat z art.191 Ustawy o odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów

9 stycznia 2020r. przy ulicy Dobrej, parol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska podczas prowadzonej kontroli stwierdził termiczne przekształcanie odpadów w piecu kaflowym. Spalane były tworzywa sztuczne, tekstylia w postaci włókien syntetycznych, elektro odpady w postaci kabli elektrycznych izolowanych oraz żywność w postaci obierek. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  500 zł.