W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

PATROL EKOLOGICZNY W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 24.05.2018 r. (zdjęcia)

24.05.2018 r. (czwartek) o godz. 10:00 przy ulicy Wilczkowskiej  strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska, wspólnie z przedstawicielami PKP oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  przeprowadzili ponowną kontrolę i wizję skupu złomu. Podczas kontroli ujawniono: bezprawny demontaż pojazdów; naprawę pojazdów poza uprawnionym warsztatem; zaleganie pojazdów długotrwale nieużytkowanych; prowadzenie dokumentacji ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem faktycznym; brak legalizacji wag, zanieczyszczenie gruntu substancjami olejowymi i płynami eksploatacyjnymi, przechowywanie odpadów niebezpiecznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Continue reading

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

18 maja 2018 r. na zaproszenie dyrekcji ZSP nr 19 odbył się egzamin na kartę rowerową. Każdy kursant miał sposobność zapoznać się z pracą funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania związane z przepisami ruchu drogowego. Wykazali się umiejętnościami jazdy na rowerze i zobaczyli na czym polega kontrola ruchu drogowego. Wszyscy kursanci zdali egzamin i zostali obdarowani odblaskami, które uczynią ich jeszcze bardziej widocznymi na drodze.

Continue reading

WROCŁAWSKI RAJD SMOKA STRACHOTY

W tym roku odbył się XV Rajd Smoka Strachoty. Jak co roku funkcjonariusze st. insp. Krystyna Chmura i st. insp. Bogdan Dobosz rozmawiali z młodym pokoleniem o bezpiecznym zachowaniu w przedszkolu, na placu zabaw i w ruchu drogowym. W tym roku uczestniczyło ok 50 placówek przedszkolnych i jak zawsze to święto było pełne magii, legend, korowodów księżniczek i rycerzy, turniejów i potyczek we wspaniałej oprawie radosnego rodzinnego pikniku.

Continue reading

FESTYN OSIEDLOWY

19.05.2018 r. odbył się festyn osiedlowy na terenie Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy na który funkcjonariusze Straży Miejskiej przygotowali działania profilaktyczne oraz wiele konkursów i zabaw. Dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko „Mini ratownika” na którym insp. Beata Dopierała udzielała informacji jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 22.05.2018 r. (zdjęcia)

Wczoraj (22 maja 2018 r. wtorek) strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska interweniowali przy ulicy Mościckiego. Na terenie zielonym przeznaczonym do wypoczynku i rekreacji,  stwierdzili nielegalne składowisko odpadów. Znaleziono kilkaset kilogramów porzuconych odpadów biodegradowalnych po pracach pielęgnacyjnych przy zieleni, kilkadziesiąt kilogramów gruzu, opakowania po produktach żywnościowych jak i opakowania wraz z kartami gwarancyjnymi po produktach elektrycznych i elektronicznych, ramy okienne i znaczną ilość rozbitego szkła. Continue reading

NIEBEZPIECZNY FURIAT UJĘTY PRZEZ STRAŻNIKÓW MIEJSKICH

Wczoraj (22 maja 2018 r., wtorek) około godziny 13.20 na ul. św. Antoniego strażnicy miejscy zauważyli mężczyznę, który głośno krzyczał i przeklinał. Z relacji świadków zdarzenia wynikało, że chwilę wcześniej wsiadł on do nieswojego pojazdu i przejechał nim kilkadziesiąt metrów, uderzając w jeden z ogródków restauracyjnych, w którym znajdowali się goście. Continue reading

STRAŻ MIEJSKA WROCŁAWIA NA PARADZIE NIEPODLEGŁOŚCI

30 kwietnia 2018 r. z okazji uczczenia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską odbyła się „Parada Niepodległości”. Rada Osiedla Karłowice – Różanka, która była organizatorem , podziękowała kierownikowi Zbigniewowi Golonce z Referatu Patroli Konnych oraz mł. strażnikowi Marcinowi Wiakowi z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej Wrocławia za wsparcie i pomoc przy organizacji imprezy.

Continue reading

MEDAL DLA STRAŻY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

15 maja w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się Finał Dolnośląski XIV Konkursu dla Dzieci i Młodzieży “Uczę się bezpiecznie żyć” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP. Straż Miejska Wrocławia otrzymała medal i podziękowanie za pomoc w organizacji konkursu, w którym uczestniczyło ok. 120 dzieci  (48 placówek oświatowych z terenu województwa). Szczególne podziękowania zostały skierowane do sędziów Marcina Wiaka, Zbigniewa Pusza, Tomasza Kubiaka i Roberta Rękawika, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu nie tylko tego Finału lecz także do całej tegorocznej edycji Konkursu.

Continue reading

TAK NIE PARKUJMY ! (zdjęcia)

W poniedziałek 21 maja 2018 r.  o godzinie 19.05  na ulicy Jesionowej, kierowca Hondy zaparkował na chodniku – oczywiście tak nie wolno – brak co najmniej 1,5 metra przejścia dla pieszych, stworzenie utrudnienia a nawet zagrożenia w ruchu drogowym (piesi muszą schodzić na jezdnię). Pojazd został odholowany na koszt kierującego oraz nałożono mandat karny i punkty. Na szczęście żadnemu pieszemu nic się nie stało…. Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – z notatnika strażnika 21.05.2018 r. (zdjęcia)

W poniedziałek 21 maja 2018 r. o  godzinie 08.50 patrol straży miejskiej z Oddziału Ochrony Środowiska, podczas kontroli terenu przy ulicy Krakowskiej,  stwierdził wykroczenie z artykułu 10 ust. 2A Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach w związku z § 4 Uchwały NR XXVIII/567/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia tj. naprawy pojazdu samochodowego poza warsztatem naprawczym polegającej na wymianie oleju silnikowego w wyniku którego nastąpiło zanieczyszczenie terenu tą substancją. Sprawcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 złotych. Continue reading