W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

KRADZIEŻ SŁUPKÓW MIEJSKICH – sprawca ujęty przez strażników

W dniu 06 marca funkcjonariusze st. insp. Robert Rękawik i mł. specj. Mariusz Grzymski z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego Straży Miejskiej Wrocławia, patrolując okolice pl. Solnego, zauważyli osobę, która na wózku wiozła słupki, podobne do tych zamontowanych na wjazdach do Rynku. Patrol niezwłocznie udał się za mężczyzną, który oddalał się Zaułkiem Solnym. Pan został zatrzymany i na miejscu okazało się, że przewozi 4 miejskie słupki żeliwne.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – nieprawidłowości na posesji przy ulicy Bystrzyckiej

05 marca 2019 r. o godzinie  15.45 na terenie posesji przy ulicy Bystrzyckiej – patrol strażników miejskich z Oddziału Ochrony Środowiska –  stwierdził naprawę pojazdów samochodowych w miejscu zabronionym – powodujący wyciek płynów eksploatacyjnych wprost na grunt, za co nałożono mandat karny w wysokości 500 zł. Ponadto na terenie kontrolowanej nieruchomości stwierdzono, magazynowanie odpadów ropopochodnych, w sposób który  powodował ich wyciek w grunt  – za to wykroczenie nałożono mandat  w wysokości 500 zł. W kontrolowanym miejscu panował nienależyty stan sanitarno-porządkowy zagrażający środowisku, za co sprawca został ukarany mandatem karnym w wysokości 100 zł.. Na wyżej wymienionym terenie prowadzono rozbiórkę pojazdów  wycofanych z eksploatacji, które wbrew obowiązkowi nie zostały przekazane  do recyklingu, za co sprawcę ukarano mandatem w wysokości 500 zł.

Continue reading

KIEROWCO – NIE PĘDŹ NA ZŁAMANIE KARKU – NADMIERNA PRĘDKOŚĆ ZABIJA! Policja ze Strażą Miejską Wrocławia reaguje! Kontrole 06 marca 2019 r. (środa)

Nadmierna prędkość pojazdów,  jest przyczyną około 30% kolizji drogowych. Jest to poważne zagrożenie,  zwłaszcza na terenie miejskim. Niestety występuje ono także na terenie Wrocławia. Statystyki wskazują jednoznacznie – kierowcy nie przestrzegają obowiązujących przepisów a ofiarami są zarówno oni jak i piesi. Od 01 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji zatrzymano 1010 praw jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Wrocławianie artykułują swoje zaniepokojenie tym faktem w rozmowach z policyjnymi dzielnicowymi, strażnikami osiedla a także poprzez Rady Osiedli i szkoły. Głosy te trafiają także do władz miasta. Continue reading

FREDRO BEZ PIÓRA – sprawca ujęty przez strażników miejskich

01 marca 2019 r. około godziny 06.27 operator monitoringu zauważył 5 mężczyzn, którzy weszli na pomnik Fredry, a jeden z nich złamał pióro. Skierowany na miejsce patrol strażników miejskich ujął sprawcę dewastacji pomnika, który został przewieziony do Komisariatu Policji. Dalsze czynności prowadzi Policja.

Continue reading

ZŁAMANA SZPADA – sprawca dewastacji pomnika ujęty

03 marca 2019 r. o godzinie 01.20 na pl. Uniwersyteckim – operator monitoringu zauważył  mężczyznę, który wszedł na pomnik Szermierza i ułamał szpadę, a następnie oddalił się w kierunku mostu Uniwersyteckiego. Na miejsce skierowano patrol strażników miejskich, którzy na wysokości pl. Bema ujęli około 20 letniego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podanemu przez operatora monitoringu. Mężczyzna przyznał się do czynu oraz oświadczył, że szpadę wyrzucił do kanału rzeki Odry na moście Uniwersyteckim. Został przewieziony do Komisariatu Policji. Dalsze czynności prowadzi Policja.

Continue reading

UWAGA KIEROWCY!

W tych miejscach w okresie od 01 do 17 marca  2019 r. strażnicy miejscy, będą prowadzić zintensyfikowane działania prewencyjne, ukierunkowane na wyeliminowanie zagrożeń w ruchu drogowym i pieszym:

Continue reading

HISTORIA SAMORZĄDU WROCŁAWSKIEGO – cykl zajęć dla uczniów (zdjęcia)

27 lutego 2019 r. strażnik miejski, a przy okazji przewodnik miejski – Paweł Grąbczewski przeprowadził zajęcia profilaktyczno – edukacyjne dla kolejnej grupy uczniów Głównej Szkoły Wojskowej Husarz. Uczestnicy zwiedzali budynek Urzędu Miasta mieszczący się w Sukiennicach, w którym znajduje się sala sesyjna Rady Miejskiej Wrocławia –  uczniowie zapoznali się z historią i funkcjonowaniem Rady Miasta. Z młodzieżą spotkał się Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, a także wiceprezydenci Renata Granowska i Sebastian Lorenc.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów na Wojnowie i Różance

26 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę osiedla Wojnów oraz Różanka. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości na trzech nieruchomościach, w piecach w których były przekształcane termicznie odpady w postaci płyt meblowych, desek lakierowanych, a także odpady komunalne. Na sprawców wykroczenia z art.191 Ustawy o odpadach nałożono 3 mandaty karne.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Pełczyńskiej

26 lutego 2019 r. o godzinie 18.00 strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska,  w związku z silnym zadymieniem ulicy Pełczyńskiej,  przeprowadzono kontrolę nieruchomości, która była źródłem zadymienia. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O, w którym znajdowały się materiały zabronione w postaci płyt meblowych, futryn drzwiowych oraz ram okiennych pokrytych farbą olejną. Na sprawcę nałożono mandat karny  z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ulicy Chłopskiej (zdjęcia)

W dniu 25 lutego 2019 r. strażnicy miejscy z Oddziału Ochrony Środowiska przeprowadzili kontrolę nieruchomości przy ulicy Chłopskiej w związku z podejrzeniem termicznego przetwarzania odpadów w piecu. Na miejscu stwierdzono, że ogrzewanie nieruchomości odbywa się za pomocą pieca C. O. Na miejscu patrol stwierdził materiały zabronione do spalania w postaci odpadów laminowanych, lakierowanych, impregnowanych. Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat karny z art. 191 Ustawy o Odpadach.

Continue reading