W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

TAK NIE PARKUJMY

15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 53 mandaty na kwotę 8400 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• pouczyli 13 osób;
• w sprawie 25 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

12,13,14 kwietnia 2024 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 129 mandatów na kwotę 40800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 17 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 20 blokad;
• pouczyli 28 osób;
• w sprawie 76 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

84. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ. WE WROCŁAWIU UCZCZONO PAMIĘĆ WYMORDOWANYCH.

Wczoraj zapłonęły znicze oraz złożone zostały biało – czerwone wieńce pod Pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Parku Słowackiego. Tegoroczne obchody 84. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej zostały poprzedzone apelem poległych oraz mszą świętą w Kościele Garnizonowym pw. św. Elżbiety. „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”, słowa powiedziane przez Marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane tak dawno, a jakże aktualne i dziś.

Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

11 kwietnia 2024 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 54 mandaty na kwotę 6900 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• pouczyli 16 osób;
• w sprawie 37 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

10 kwietnia 2024 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 45 mandatów na kwotę 7300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• pouczyli 7 osób;
• w sprawie 31 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

9 kwietnia 2024 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 56 mandatów na kwotę 6950 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 28 pojazdów;
• pouczyli 8 osób;
• w sprawie 18 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 74 mandaty na kwotę 8500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 15 pojazdów;
• pouczyli 16 osób;
• w sprawie 38 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

5,6,7 kwietnia 2024 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 97 mandatów na kwotę 22650 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 20 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 15 blokad;
• pouczyli 30 osób;
• w sprawie 56 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

4 kwietnia 2024 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 118 mandatów na kwotę 31300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 12 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 19 osób;
• w sprawie 24 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

3 kwietnia 2024 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 24 mandaty na kwotę 3900 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 1 blokadę
• pouczyli 5 osób;
• w sprawie 2 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.