W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

AKCJA ZIMA – PAMIĘTAJ O ODŚNIEŻANIU!

Śnieg pada i pada. Temperatura powietrza w dzień i w nocy spada poniżej 0֯C. Aura zimowa zawitała w całej swojej krasie. Jest pięknie, ale zrobiło się ślisko i niebezpiecznie.
Przypominamy!
Mróz może zabić!!! Widzisz osobę bezdomną lub po spożyciu alkoholu, w sytuacji, która może zagrażać jej życiu zadzwoń 986 lub 112.
Właścicielu i zarządco nieruchomości – pamiętaj o obowiązku oczyszczania chodników ze śniegu, lodu czy błota. Pamiętaj, że za utrzymanie czystości na ciągach komunikacyjnych położonych na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego, szczególnie dróg i chodników odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Uchylanie się od tego obowiązku wiązać się może z mandatem lub skierowaniem wniosku do sądu zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

27 listopada 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 90 mandatów na kwotę 24050 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 7 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 1 blokadę;
• pouczyli 10 osób;
• w sprawie 11 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

24,25,26 listopada 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 130 mandatów na kwotę 20100 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 35 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 6 blokad;
• pouczyli 26 osób;
• w sprawie 77 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

Wrzesień, październik i listopad już prawie za nami. Nasi strażnicy każdego dnia rozmawiają z dziećmi i młodzieżą m.in. o bezpieczeństwie, pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również o ekologii oraz o naszej strażniczej pracy. Wrocław to duże miasto, dlatego przypominamy, by w drodze do szkoły być ostrożnym i uważnym.

Continue reading

23 listopada 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 33 mandaty na kwotę 5600 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 14 pojazdów;
• pouczyli 8 osób;
• w sprawie 17 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

22 listopada 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 49 mandatów na kwotę 8000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 3 blokady;
• pouczyli 10 osób;
• w sprawie 23 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

21 listopada 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 48 mandatów na kwotę 8700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• pouczyli 8 osób;
• w sprawie 29 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

20 listopada 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 92 mandaty na kwotę 34500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 6 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 31 blokad;
• pouczyli 18 osób;
• w sprawie 32 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

17,18,19 listopada 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 125 mandatów na kwotę 30800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 44 pojazdów;
• pouczyli 29 osób;
• w sprawie 53 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.