W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – droga po lepsze życie

W dniu 19.05.2023 roku funkcjonariuszki Animal Patrolu Straży Miejskiej Wrocławia otrzymały zgłoszenie dotyczące psa, biegającego bez nadzoru po jednej z ulicy Wrocławia. Pies miał zachowywać się agresywnie tak wobec ludzi, jak i w stosunku do zwierząt, a ponadto osoba zawiadamiająca wskazywała na zaniedbany wygląd psa. Podczas kontroli wskazanego miejsca strażniczki nie dostrzegły psa biegającego bez nakazanych środków ostrożności, w związku z czym przeszły pod podany w zgłoszeniu adres pobytu właścicielki zwierzęcia. Na miejscu zastano starszą kobietę, która potwierdziła fakt posiadania psa, a także przyznała się do wypuszczania go na podwórko bez sprawowania nad nim nadzoru. Takie postępowanie uzasadniała podeszłym wiekiem. Ustalono na podstawie zastanego stanu faktycznego, iż właścicielka psa nie była w stanie zapewnić psu właściwych warunków bytowania. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

25 maja 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 49 mandatów na kwotę 9100 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 8 blokad;
• pouczyli 10 osób;
• wszczęli 47 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

TAK NIE PARKUJMY

24 maja 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 81 mandatów na kwotę 16200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 14 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 19 osób;
• wszczęli 41 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

PATROL INTERWENCYJNY W DZIAŁANIU – widzisz reaguj

Sytuacja, która nie powinna mieć miejsca biorąc pod uwagę świadomość społeczeństwa. Z każdej strony słyszymy o tak zwanej znieczulicy, o braku reakcji i o tragicznych konsekwencjach jakie mogą z tego powodu wyniknąć. Wrocław – ścisłe centrum, nasz operator monitoringu zauważa leżącą, młodą kobietę. Kieruje na miejsce strażników, a sam przegląda zapis kamery celem ustalenia okoliczności w jakich wcześniej znalazła się kobieta. Okazało się, że spała przy stoliku w jednym z letnich ogródków i została ot, tak po prostu z niego wyprowadzona przez dwóch mężczyzn i położona na chodniku. Panowie oddalili się z miejsca i wsiedli do samochodu, nie udzielając jakiejkolwiek pomocy, nie wezwali też żadnej z służb. Pozostawiając osobę w takim stanie mogło dojść do narażenia jej życia lub zdrowia. Continue reading

ANIMAL PATROL W DZIAŁANIU – majowe relacje

Pozostawione pod sklepem psy, ranne koty, wyrzucone pod śmietnik gryzonie, uwięzione w rynnie lub za siatką ptaki, potrącone sarny, nietoperze w potrzebie, to tylko niektóre z sytuacji w których interweniują nasi strażnicy z Animal Patrolu. Większości z tych sytuacji można byłoby zapobiec, gdyby właściciele znali swoje obowiązki. Dlatego też, oprócz reagowania na zwierzęta w potrzebie funkcjonariusze biorą udział w rozmaitych akcjach i uczą, przypominają, ale też wyciągają konsekwencje w przypadku ujawnienia rażących nieprawidłowości. Przy okazji plenerowych spotkań z mieszkańcami bardzo dużą popularnością cieszą się warsztaty z pierwszej pomocy przedweterynaryjnej i edukacja w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt. Żadne z pytań nie pozostaje bez odpowiedzi. Udzielamy informacji o tym gdzie można nieodpłatnie zachipować swojego pupila i gdzie wprowadzić jego dane, żeby był bezpieczny w razie zaginięcia. Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

23 maja 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 60 mandatów na kwotę 18700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 22 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 7 blokad;
• pouczyli 9 osób;
• wszczęli 20 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Majowe słońce rozpoczęło ciepłe dni, których z utęsknieniem wszyscy wyglądaliśmy już od dawna. Tak piękna pogoda tym bardziej sprzyja spotkaniom mieszkańców z naszymi funkcjonariuszami. W ramach współpracy z radami osiedli nasi strażnicy wzięli udział w różnych wydarzeniach, w czasie których rozmawialiśmy o bezpieczeństwie.

Continue reading

SPOTKANIA Z SENIORAMI

Majowe spotkania z naszymi wrocławskimi seniorami przebiegają zawsze w przyjaznej atmosferze. Priorytetem jest bezpieczeństwo, dlatego też koncentrujemy swoje działania na uświadamianiu o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać. Takie rozmowy są ważne i potrzebne, dlatego też nasi strażnicy prowadzą zajęcia edukacyjne z mieszkańcami przy radach osiedli.

Continue reading

PATROL ROWEROWY W DZIAŁANIU – rowerzysto, nie jesteś sam!

Strażnicy jeżdżący w patrolach rowerowych mają codziennie ręce pełne roboty. Poniżej kilka wybranych interwencji z ostatniego tygodnia:
• Rynek – działania w związku z nadmierną prędkością rowerzystów, niedostosowaną do ruchu pieszych;
• Akcja „Stara Rama” – funkcjonariusze usuwali z wrocławskich ulic i podwórek nieużytkowane jednoślady uwalniając kolejne miejsca do pozostawiania rowerów;
• „Rowerowy Maj” – kontrole w pobliżu szkół biorących udział w kampanii. Continue reading