W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

AKTUALNOŚCI

TAK NIE PARKUJMY

15,16,17 września 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 168 mandatów na kwotę 54250 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 34 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 25 blokad;
• pouczyli 44 osoby;
• w sprawie 86 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

13,14 września 2023 r. (środa, czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 153 mandaty na kwotę 40750 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 25 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 17 blokad;
• pouczyli 33 osoby;
• w sprawie 55 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

12 września 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 64 mandaty na kwotę 24200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 5 pojazdów;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 15 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

08,09,10,11 września 2023 r. (piątek, sobota, niedziela, poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 172 mandaty na kwotę 47300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 36 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 31 osób;
• w sprawie 126 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

07 września 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 33 mandaty na kwotę 4500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 15 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 11 blokad;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 39 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

TAK NIE PARKUJMY

06 września 2023 r. (środa) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 58 mandatów na kwotę 18800 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 16 pojazdów;
• pouczyli 7 osób;
• w sprawie 16 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – chodzenie na pamięć

Droga do szkoły, pracy, niby znana i zapamiętana, w końcu tyle razy już nią chodziliśmy. Nie ma nic bardziej zgubnego. Uczulamy, aby za każdym razem dobrze się rozejrzeć, zanim wkroczymy na jezdnię, nawet jeśli w danym miejscu są światła. Dlaczego? Ponieważ bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu, a my nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć.

Continue reading

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – pierwsze koty za płoty

Plecak spakowany? Gotowi do drogi? Nie ma rady, mimo pięknego słońca za oknem uczniowie dzielnie ruszyli na lekcje do szkół. Dzisiaj dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 spotkały na swojej drodze naszych strażników, którzy zadbali o ich bezpieczeństwo.

Continue reading

TAK NIE PARKUJMY

05 września 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 65 mandatów na kwotę 15950 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 9 blokad;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 4 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY to bezpieczne przejście dla pieszych

W trosce o bezpieczną drogę do szkoły, wrocławscy strażnicy miejscy prowadzą działania przy Szkole Podstawowej nr 96. Ważne jest, aby już od najmłodszych lat zakorzeniać w dzieciach zasady prawidłowego zachowania się na drodze. Dlatego też nasi funkcjonariusze nieustannie przekazują swoją wiedzę zarówno przedszkolakom, jak i uczniom w szkołach.

Continue reading