W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Od 10 lutego 2020 roku dla uczniów wrocławskich szkół rozpoczęły się ferie. Wiele dzieci spędza ten czas w naszym mieście i dlatego musimy wszyscy zwrócić szczególna uwagę na ich bezpieczeństwo. Straż Miejska Wrocławia jak co roku prowadzi działania prewencyjne  mające na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci spędzających ferie we Wrocławiu.

 

 • Nasi funkcjonariusze kontrolują okolice placów zabaw zlokalizowanych  na terenie osiedli i parków, boisk szkolnych oraz zbiorników wodnych.
 • Patrole zwracają szczególna uwagę na dzieci przebywające bez opieki osób dorosłych w centrum miasta lub w okolicach centrów handlowych.
 • Funkcjonariusze prowadzą również zajęcia edukacyjne z dziećmi które uczestniczą w zorganizowanych formach wypoczynku. 
 • Apelujemy zarówno do osób dorosłych jaki i dzieci o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

KILKA DOBRYCH RAD

Jeśli dzieci zostają w domu, zadbajmy, aby:

 • umożliwić im korzystanie z półkolonii, zajęć w szkołach, świetlicach, domach kultury czy kołach zainteresowań,
  • jeżeli jest to niemożliwe i dzieci pozostają w domu, to na czas nieobecności dorosłych domowników zapewnijmy najmłodszym opiekę osoby zaufanej,
  • zostawmy przy telefonie numery do opiekunów lub osób zaufanych oraz numery alarmowe (997 – policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe),
  • przekażmy sąsiadom klucze do domu na wypadek potrzeby udzielenia pomocy, np. otworzenia drzwi w przypadku pożaru lub wzywania pomocy przez dziecko z mieszkania,
  • przypominajmy dzieciom o konieczności zamykania drzwi od wewnątrz i o zakazie wpuszczania osób nieznajomych.

Jeśli dziecko przebywa poza domem na placu zabaw lub podwórku, powinno pamiętać, że mogą się nim interesować osoby nie zawsze uczciwe. Należy dziecko nauczyć, aby:

 • nie opowiadało o wyposażeniu domu, zasobach rodziny i ich stanie majątkowym,
 • klucze do mieszkania nosiło zawsze dobrze zabezpieczone pod odzieżą i nie podawało nikomu adresu zamieszkania,
 • nie ulegało namowom osób nieznajomych, aby wpuścić je do mieszkania pod pozorem np. przekazania rodzicom rzeczy lub dokumentów,
 • nie przebywało w miejscach zbierania się osób palących papierosy lub spożywających alkohol,
 • nie wsiadało do samochodów osób nieznajomych,
 • nie nawiązywało kontaktów z nieznajomymi proponującymi słodycze, poczęstunek w jakimś barze, spacer w miejsca ustronne lub zapraszającymi do swoich mieszkań,
 • nie przyjmowało na przechowanie żadnych przedmiotów od osób nieznajomych (mogą pochodzić z przestępstwa).

A.B.