W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

W edukacji nie chodzi tylko o to aby uczeń przyswoił podstawowe informacje o świecie, ale przede wszystkim to aby dobrze funkcjonował w społeczeństwie. Ważne jest, by dokonywał właściwych wyborów, myślał twórczo, rozwijał swoje talenty i mądrze z nich korzystał.

Na tym właśnie skupiają się nasi funkcjonariusze w czasie realizowania programu „MiniRatownik” kiedy wyposażają dzieci w odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie ratowania życia ludzkiego. Rozmawiamy również o odpowiedzialności prawnej czy zwracamy uwagę, np. w czasie festynów jak ważna dla środowiska jest prawidłowa postawa ekologiczna. Za każdym razem okazuje się, że takie rozmowy są potrzebne.
W naszych prelekcjach w tym tygodniu wzięło udział 1225 osób. Funkcjonariusze z Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych, Zespołu ds. szkoleń i doskonalenia zawodowego i Zespołu Monitoringu Mobilnego prowadzili zajęcia w:
– Szkole Podstawowej nr 53, ul. Strachocińska;
– Przedszkolu nr 59, „U Krasnala pod Narcyzem”, ul. Narcyzowa”;
– Przedszkolu nr 20, Karpnicka 2;
– Szkole Podstawowej nr 26, ul. Suwalska;
– Bibliotece Klubu 4 RBLog, ul. Pretficza 24;
– Szkole Podstawowej nr 23, ul. Pawia;
– Szkole Podstawowej nr 17, ul. Wieczysta;
– Szkole Podstawowej nr 84, ul. Górnickiego;
– Przedszkolu nr 2 „Tajemniczy Ogród” ul. Sławka;
– Szkole Podstawowej nr 99, ul. Głubczycka;
– Szkole Podstawowej nr 8, ul. Kowalska;
– Festyn Rodzinny w Parku Południowym.

 

KB