W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TARGI ZOOLOGICZNE – działania prewencyjno, edukacyjne

W weekend odbyła się letnia edycja Targów Zoologicznych na „Tarczyński Arena”. Nasz Animal Patrol szkolił odwiedzających targi z zakresu pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. Do części praktycznej wykorzystany był fantom zwierzęcy, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem zgromadzonych osób. Chętni, dzięki naszym funkcjonariuszom mogli przypomnieć sobie jakie są prawa zwierząt i jakie obowiązki ciążą na ich właścicielach. Nigdy nie zapominamy o najmłodszych. Dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie za kierownicą oznakowanego radiowozu, wziąć udział w grach i zabawach edukacyjnych.
Patrol konny również brał udział w imprezie. Tu reklamować niczego i nikogo nie trzeba. Był to chyba jeden z najczęściej odwiedzanych punktów na Stadionie. Całość wydarzenia przebiegła bezpiecznie i bez zakłóceń.

BD