W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

17 maja 2022 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 118 mandatów na kwotę 31000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 9 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 14 blokad;
• pouczyli 14 osób;
• wszczęli 4 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.