W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

3,4,5 czerwca 2022 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 189 mandatów na kwotę 36960 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 34 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 47 blokad;
• pouczyli 24 osoby;
• wszczęli 42 postępowania w związku z ujawnieniem wykroczenia.