W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

Jeśli myślimy o wakacjach, to najlepsze są takie, które są bezpieczne. Dlatego nasi funkcjonariusze cały czas spotykają się z młodzieżą aby rozmawiać o sprawach ważnych. Wypoczynek jest również udany kiedy spędzamy go w ładnym i czystym miejscu. Dlatego też w tym tygodniu było i bezpiecznie i ekologicznie.

Nasi funkcjonariusze z Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych, Zespołu ds. szkoleń i doskonalenia zawodowego i Zespołu Monitoringu Mobilnego prowadzili zajęcia w:
– Szkole Podstawowej nr 4, ul. Powstańców Śląskich;

-Szkole Podstawowej nr 99, ul. Głubczycka;

– Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 12, ul. Suwalska.

KB