W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PIĄTKI Z PROFILAKTYKĄ

Kolejny rok szkolny za nami. Dzisiaj dzieci otrzymują świadectwa szkolne i tym samym zakończą naukę. Jaki był ten rok? Na pewno niósł ze sobą wiele wyzwań, chociażby tych związanych ze zdalnym nauczaniem przez pandemię Covid-19, jak również przez wojnę na Ukrainie.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Wrocławia praktycznie do ostatniego dnia prowadzili zajęcia w placówkach oświatowych:

– Publiczne Przedszkole „Elfiki”, ul. Robotnicza;

– Publiczna Szkoła w Św. Katarzynie, ul. Główna;

– Przedszkolu nr 4, ul. Słowicza;

– Szkole Podstawowej nr 9, ul. Nyska;

– Szkole Podstawowej nr 23, ul. Pawia;

– Przedszkolu nr 48, ul. Bartla;

– Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek, Pl. Franciszkański;

– Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 ul. Sołtysowicka;

– Publicznym Przedszkolu „Wrocławskie Skauty V”, ul. Dubois.

Zadania realizowali funkcjonariusze z Zespołu ds. koordynacji programów prewencyjnych oraz Zespołu ds. szkoleń i doskonalenia zawodowego.

 

KB