W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

12,13,14,15 stycznia 2023 r. (czwartek, piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 190 mandatów na kwotę 23970 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 36 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 32 blokady;
• pouczyli 25 osób;
• wszczęli 118 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.