W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DERATYZACJA – przypominamy

Biegające po wrocławskich podwórzach szczury to dobrze znany wszystkim widok. Te gryzonie potrafią doskonale zaadoptować się do panujących warunków, wiedzą gdzie dokarmiane są ptaki i wyrzucane resztki jedzenia z okolicznych restauracji. Potrafią prześliznąć się rurami kanalizacyjnymi bezpośrednio do mieszkań, piwnic, hoteli i sklepów. Są roznosicielami wielu chorób, z których największym problemem jest wścieklizna. W związku z bardzo dużą populacją tych zwierząt Straż Miejska Wrocławia wzmożyła swoje kontrole pod tym kątem.
Przypominamy!
Terminy obowiązkowej deratyzacji to:

• 1 – 31 marca,
• 1 – 30 listopada,
dodatkowo 1 czerwca – 31 sierpnia

w centrum Wrocławia na obszarze ograniczonym rzeką Odrą, mostem Milenijnym, ul. Milenijną, ul. Na Ostatnim Groszu, estakadą Gądowianką, ul. Klecińską, ul. Petuniową, al. Gen. Hallera, al. Armii Krajowej, Lasem Rakowieckim oraz Starą Odrą oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. Obowiązek spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości na których zlokalizowane są: sklepy spożywcze, restauracje, kawiarnie wraz z terenem ogródków gastronomicznych, budynki wielolokalowe podpiwniczone, komórki i pomieszczenia gospodarcze, podwórka i wiaty śmietnikowe oraz obiekty handlowe branży spożywczej, magazyny żywności i płodów rolnych, gospodarstwa rolne i hodowlane, zakłady przetwórstwa żywności, szpitale, hotele, internaty, domy akademickie i bursy, obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie, obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, schroniska dla zwierząt, ogród zoologiczny, a także: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, przebiegającą w obrębach geodezyjnych: Gaj, Grabiszyn, Kleczków, Muchobór Mały, Plac Grunwaldzki, Południe, Popowice, Rakowiec, Stare Miasto, Tarnogaj. Cała siec kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie Stare Miasto wraz ze studniami i wpustami deszczowymi, studnie telekomunikacyjne i ciepłownicze w obrębie Stare Miasto, teren Fosy Miejskiej. .

PAMIĘTAJ!
• umieszczaj odpady, a szczególnie te żywnościowe, wyłącznie w przeznaczonych do tego, zamykanych pojemnikach;
• zachowaj czystość w miejscach gromadzenia odpadów;
• dbaj o właściwą ilość pojemników i odpowiednią częstotliwość ich opróżniania;
• umieszczaj odpady kuchenne, przeterminowaną żywność w osobnych, specjalnie oznaczonych pojemnikach i przekazuj uprawnionym służbom;
• zabezpiecz obiekt przed szkodnikami;
rzetelnie wykonuj obowiązkową deratyzację.
• nie dokarmiaj ptaków oraz kotów wolnożyjących w miejscach dostępnych dla szczurów.

https://bip.um.wroc.pl/artykul/374/23977/deratyzacja-we-wroclawiu?fbclid=IwAR0tMZWuutLMF0_a-C5ALzFX5RMG2VXnDXwBALpfS2f-0aGOitbKwjje6_Q

BD