W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL INTERWENCYJNY W DZIAŁANIU – porządki

Dzięki monitoringowi nasi strażnicy ujawnili osoby, które podrzucały odpady przy wrzutniach na podwórzu w okolicy Rynku.
Szybko ustalono sprawców, którzy zostali ukarani dwoma mandatami na kwotę 1000 zł. Powiadomiono również firmę sprzątającą o konieczności usunięcia śmieci i tu podziękowania należą się wrocławskiemu EKOSYSTEMOWI, który zareagował błyskawicznie oczyszczając miejsce.

BD