W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

9 marca 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 64 mandaty na kwotę 13900 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 7 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo parkujących pojazdów założyli 21 blokad;
• pouczyli 11 osób;
• wszczęli 36 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.