W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

DERATYZACJA CZY DOKARMIANIE – wybór należy do Ciebie

Nie ma osoby, której nie przeszkadzałby widok biegających wszędzie szczurów. Niestety należy przyznać, że pomimo intensywnej pracy strażników, kontroli, mandatów, wniosków do Sądu to mieszkańcy oraz właściciele lokali gastronomicznych i sklepów, skutecznie przyczyniają się do zwiększenia populacji tych gryzoni. Jedzenie podawane jest dosłownie na talerzach i w workach z odpadami rzuconymi poza Miejscami Gromadzenia Odpadów.

Przypominamy, że bez względu na obowiązujące terminy właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są od przeprowadzania każdorazowo deratyzacji w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości. Zwiększona częstotliwość takiego działania ma na celu ograniczenie populacji szczurów na danym obszarze co w rezultacie przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.

Dlatego, aby deratyzacja była skuteczna, a jej efekty utrzymywały się dłużej, należy przestrzegać kilku prostych zasad tj.:
• nie wyrzucać odpadów, w szczególności resztek jedzenia, poza pojemniki do gromadzenia odpadów,
• dbać o utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie porządkowym i sanitarnym,
• pamiętać o zamykaniu klap w pojemnikach na odpady,
• utrzymywać piwnice w należytym stanie porządkowym,
• nie dokarmiać ptaków oraz kotów wolnożyjących w miejscach dostępnych dla szczurów,
• na bieżąco dokonywać napraw wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń.

Więcej: https://bip.um.wroc.pl/artykul/374/23977/deratyzacja-we-wroclawiu?fbclid=IwAR0tMZWuutLMF0_a-C5ALzFX5RMG2VXnDXwBALpfS2f-0aGOitbKwjje6_Q

BD