W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

04 września 2023 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 24 mandaty na kwotę 10000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 3 pojazdy;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 2 blokady;
• pouczyli 9 osób;
• w sprawie 18 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.