W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

05 września 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 65 mandatów na kwotę 15950 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 10 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 9 blokad;
• pouczyli 11 osób;
• w sprawie 4 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.