W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

7 listopada 2023 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 83 mandaty na kwotę 18500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 19 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 13 osób;
• w sprawie 28 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.