W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

9 listopada 2023 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 65 mandatów na kwotę 24700 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 21 pojazdów;
• pouczyli 14 osób;
• w sprawie 5 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.