W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

10,11,12 listopada 2023 r. (piątek, sobota, niedziela) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 90 mandatów na kwotę 15000 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 13 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 21 blokad;
• pouczyli 23 osoby;
• w sprawie 45 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.