W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKO PATROL W DZIAŁANIU – wycinka drzew i niewybuch

W związku ze zgłoszeniem wycinki drzew przy ulicy Jarnołtowskiej nasi funkcjonariusze razem z pracownikami Wydziału Środowiska podjęli czynności wyjaśniające. Na trenie oznaczonym jako Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”, ujawnili, że na okolicznej roślinności zostały dokonane prace w postaci przycinania konarów i gałęzi. Na miejscu nikogo nie zastano. W związku z brakiem możliwości ustalenia legalności prac i możliwością popełnienia czynu zabronionego, oraz ewentualnej wyceny szkód i kwalifikacji prawnej sprawę przekazano do właściwego miejscowo i rzeczowo Nadleśnictwa.

W międzyczasie strażnicy otrzymali zgłoszenie od przechodnia o niewybuchu (niewypału) wewnątrz cieku wodnego. Na miejscu stwierdzono, że w mule znajduje się obrośnięty roślinnością cylindryczny przedmiot. W związku z brakiem możliwości rozpoznania przedmiotu i możliwe zagrożenie życia i zdrowia wielu osób zawiadomiono Policję. Do czasu przybycia służb zabezpieczono miejsce zdarzenia. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Policja.