W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

STRAŻNICY OSIEDLA W DZIAŁANIU – kontrole oznakowania

Szczególną troską otaczamy osoby z niepełnosprawnością dlatego regularnie kontrolujemy prawidłowość oznakowania i w razie potrzeby interweniujemy u zarządców. Przypominamy, że nasi funkcjonariusze również szczegółowo kontrolują sposób parkowania na kopertach dla osób niepełnosprawnych. Nie tylko pozostawienie pojazdu w takim miejscu jest wykroczeniem (przypominamy, że wiąże się to z odholowaniem pojazdu na koszt właściciela, mandatem 800 zł i 6 punktami karnymi). Wykroczeniami są również nieprawidłowości związane z kartami parkingowymi. Zgodnie z art. 8 PRD karta powinna być w widocznym miejscu, tak, aby można było odczytać jej numer, datę ważności oraz widoczny hologram.