W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

28 marca 2024 r. (czwartek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 82 mandaty na kwotę 16300 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 11 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 4 blokady;
• pouczyli 6 osób;
• w sprawie 2 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.