W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

4 czerwca 2024 r. (wtorek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 69 mandatów na kwotę 11500 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 18 pojazdów;
• na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów założyli 10 blokad;
• pouczyli 16 osób;
• w sprawie 24 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.