W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PATROL ROWEROWY W DZIAŁANIU

Ulica Wyszyńskiego, Szczytnicka, Kominka – kontrole kierujących jednośladami pod kątem przestrzegania przez nich przepisów.

BD