W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

TAK NIE PARKUJMY

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek) strażnicy miejscy w wyniku działań prewencyjno kontrolnych, pod kątem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie prawo o ruchu drogowym:
• nałożyli 40 mandatów na kwotę 6200 zł;
• wydali dyspozycje odholowania 26 pojazdów;
• pouczyli 15 osób;
• w sprawie 10 wykroczeń wszczęto czynności wyjaśniające.