W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKOPATROL W DZIAŁANIU – spalanie odpadów przy ul.Tarnobrzeskiej, Mierniczej i Prądzyńskiego 07.01.2019 r.

Strażnicy miejscy z oddziału ochrony środowiska, otrzymali zgłoszenie, że przy ulicy Tarnobrzeskiej jest silne zadymienie – prawdopodobnie ktoś w piecu spala odpady. Strażnicy podczas kontroli jednej z posesji, stwierdzili, że mieszkaniec lokalu jako rozpałki w piecu – używa odpadów (różne opakowania). Na sprawcę wykroczenia nałożono mandat z artykułu 191 Ustawy o Odpadach (czytaj dalej).

Tego samego dnia, o godz. 10.15 w budynku przy ulicy Mierniczej, strażnicy przeprowadzili kontrolę a w  jednym z lokali stwierdzili termiczne przekształcanie odpadów meblowych (lakierowanych oraz klejonych). Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem   z art. 191 ustawy o odpadach.

O godz. 10.40 strażnicy przeprowadzili kontrolę posesji przy ulicy Prądzyńskiego. W jednym z lokali mieszkalnych, potwierdzono spalanie odpadów w postaci płyt paździerzowych. Sprawcę wykroczenia ukarano mandatem  z art. 191 ustawy o odpadach.

wf