W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

MINIRATOWNICY NA START!!! – konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka

WIELKI FINAŁ KONKURSU „MINIRATOWNIK 2019” JUŻ 12 CZERWCA GODZINA 10:00 NA WROCŁAWSKIM TORZE WYŚCIGÓW KONNYCH PARTYNICE!!!

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2018/2019 i upragnione przez dzieci wakacje. Jest to okres podsumowania całorocznej nauki. Straż Miejska Wrocławia realizuje program dla najmłodszych pod nazwą „MiniRatownik”, który cieszy się niezwykłą popularnością, co bardzo nas satysfakcjonuje, zwłaszcza, że dotyka najważniejszej sprawy – ratowania życia. Od września 2018 do dnia dzisiejszego z zajęć prowadzonych przez insp. Beatę Dopierałę z Oddziału Patrolowo – Prewencyjnego skorzystało 8317 uczniów ze żłobków, przedszkoli, szkół, klubów i świetlic.

Na zakończenie tak pracowitego okresu postanowiliśmy zorganizować dla dzieci klas I – III z 17 wrocławskich szkół podstawowych w których był realizowany program –  konkurs pod nazwą  „MiniRatownik 2019”. Pan Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk objął honorowym patronatem całe wydarzenie.
Celem konkursu jest nauka przez zabawę, czyli kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i doskonalenie umiejętności w tym zakresie wśród dzieci. Do konkursu przystąpiły dzieci z 11 placówek:

Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju, ul. Górnickiego 20;
Szkoła Podstawowa nr 63 im. A. Jasińskiej , ul. Mennicza 21 – 23;
Szkoła Podstawowa 74 im. Prymasa Tysiąclecia, ul. Kleczkowska 2;
Salezjańska Szkoła Podstawowa , ul. Świętokrzyska 45-55;
Szkoła Podstawowa 32, ul. Kłodzka 40;
Szkoła Podstawowa Marco Polo, ul. Zatorska 11;
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Edwarda Dembowskiego, ul. Inżynierska 54;
Szkoła Podstawowa 18, ul. Poznańska 26;
Szkoła Podstawowa 4, ul. Powstańców Śląskich 210 – 218;
Szkoła Podstawowa 61 im. J. Korczaka , ul. Skarbowców 8;
Szkoła Podstawowa nr 81 im. Wandy Rutkiewicz, ul. Jastrzębia 26.

Wydarzenie składa się z trzech etapów.

I etap realizowany był na terenie szkół w formie testu dostosowanego do tej grupy wiekowej, z pytaniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, telefonów alarmowych, służb ratunkowych. Test miał za zadanie wyłonić najlepszą osobę z każdej klasy, która przechodziła do II etapu.

II etap odbył się 29 i 31 maja w budynku Urzędu Miasta przy ul. Hubskiej. Uczniowie stanęli przed zadaniem praktycznym i komisją egzaminacyjną. Musieli zmierzyć się z resuscytacją krążeniowo – oddechową wg aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji na fantomie typu Mini Little Anne lub Little Anne. Etap ten miał za zadanie wyłonić trzy najlepsze osoby z każdej szkoły, które utworzyły drużyny przechodzące do III etapu.

III etap (gry terenowe) – wielki finał na terenie jednego z najpiękniejszych miejsc we Wrocławiu – Toru Wyścigów Konnych Partynice. W czasie finału uczestnicy będą musieli odnaleźć stanowiska profilaktyczne rozmieszczone na terenie toru i zmierzyć się z różnymi zaplanowanymi dla nich konkurencjami dotyczącymi pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, ruchu drogowego, funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. Do współrealizacji projektu włączyli się zaproszeni goście: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Ekosystem, Ekolandia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dla wszystkich uczestników dyplomy i upominki, a przede wszystkim super zabawa.

Wszystkich mieszkańców Wrocławia, którzy chcieliby kibicować niesamowitym MiniRatownikom serdecznie zapraszamy 12 czerwca o godzinie 10:00 przed trybunę główną WTWK Partynice!!!

BD – Oddział ZP