W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

FINAŁ KONKURSU „MINIRATOWNIK 2019” ZA NAMI!!!

W dniu 12 czerwca od godziny 10:00 na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice 11 drużyn z wrocławskich szkół podstawowych zmagało się z różnymi konkurencjami przygotowanymi przez Straż Miejską Wrocławia w finale konkursu „MiniRatownik 2019”, objętego honorowym patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka.

Miło nam Państwa poinformować, że MiniRatownikami roku 2019 została drużyna ze
Szkoły Podstawowej 32 przy ul. Kłodzkiej w składzie:
MARTYNA KRAJEWSKA
ZOFIA STANIÓW
ZOFIA KOTOWSKA
pod opieką PANI EWY LAMBERSKIEJ – serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs „MiniRatownik 2019″ był podsumowaniem całorocznej nauki pierwszej pomocy realizowanej przez insp. Beatę Dopierałę ze Straży Miejskiej Wrocławia, w programie pod nazwą „MiniRatownik”. Na zakończenie tak pracowitego okresu 11 drużyn z klas I – III przystąpiło do rywalizacji. Celem konkursu była nauka przez zabawę, czyli kształtowanie właściwych postaw wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także postępowanie w sytuacjach kryzysowych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i doskonalenie umiejętności w tym zakresie wśród dzieci.
Wydarzenie składało się z trzech etapów.

I etap realizowany był na terenie szkół w formie testu dostosowanego do tej grupy wiekowej, z pytaniami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, telefonów alarmowych, służb ratunkowych. Test miał za zadanie wyłonić najlepszą osobę z każdej klasy, która przechodziła do II etapu.

II etap odbył się 29 i 31 maja w budynku Urzędu Miasta przy ul. Hubskiej. Uczniowie stanęli przed zadaniem praktycznym i komisją egzaminacyjną. Musieli zmierzyć się z resuscytacją krążeniowo – oddechową wg aktualnych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji na fantomie typu Mini Little Anne lub Little Anne. Etap ten miał za zadanie wyłonić trzy najlepsze osoby z każdej szkoły, które utworzyły drużyny przechodzące do III etapu.

III etap (gry terenowe)WIELKI FINAŁ odbył się dzięki uprzejmości Dyrektora – Jerzego Sawki – na na terenie jednego z najpiękniejszych miejsc we Wrocławiu – Toru Wyścigów Konnych Partynice. W czasie finału uczestnicy musieli odnaleźć stanowiska profilaktyczne rozmieszczone na terenie toru i zmierzyć się z różnymi zaplanowanymi dla nich konkurencjami dotyczącymi pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, ruchu drogowego, funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości. Do współrealizacji projektu włączyli się zaproszeni goście: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Ekosystem, Ekolandia.
Dzieci miały do pokonania 15 punktowanych stacji rozmieszczonych w okolicy trybuny głównej na partynickim torze.
Miło nam ogłosić listę zwycięzców:
I MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Kłodzka, w składzie:
MARTYNA KRAJEWSKA
ZOFIA STANIÓW
ZOFIA KOTOWSKA
pod opieką PANI EWY LAMBERSKIEJ

II MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Poznańska, w składzie:
IZABELA MARCINIAK
LENA JEDUT
MAKSYMILIAN MYŚLIWIEC
pod opieką PANI ANNY KUTERY

III MIEJSCE – Szkoła Podstawowa nr 109 ul. Inżynierska, w składzie:
ZUZANNA SABAT
ZOFIA KUROPKA
HANNA KRUPSKA
pod opieką PANI MAŁGORZATY SZEWCZYK

Na zwycięzców czekały puchary, medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane i wręczane przez Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia Zbigniewa Słysza.
Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

I MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 UL. KŁODZKA

II MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 UL. POZNAŃSKA

III MIEJSCE SZKOŁA PODSTAWOWA 109 UL. INŻYNIERSKA

Fot. Wojciech Bajorek

Fot. Dzięki uprzejmości SP 84

BD – Oddział ZP