W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

RÓŻNE WYMIARY BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – strażnicy miejscy wzięli czynny udział w konferencji

17 września 2019 r. Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, zorganizował konferencję na temat „Różne Wymiary Bezpieczeństwa w Placówkach Oświatowych”. Wśród uczestników byli także przedstawiciele Straży Miejskiej Wrocławia – referat „Cyberprzemoc zmorą współczesnego wychowania” wygłosił zastępca kierownika referatu Grzegorz Muchorowski.

 

 

wf