W SŁUŻBIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

EKO RODZINA – strażniczka miejska z prelekcją w „Klubie Seniora”

W dniu 09.10.2019r. na zaproszenie Jolanty Niezgodzkiej Przewodniczącej Rady Osiedla Stare Miasto, nasza funkcjonariuszka mł. spec. Angelika Wiwatowska przeprowadziła prelekcje „EKO RODZINA” w Klubie Seniora. Na spotkaniu poruszono problematykę Smogu we Wrocławiu, oraz przedstawiono przepisy związane z uchwałą antysmogową dot. zakazu palenia w piecach najgorszych jakościowo paliw stałych tj:

 

 

  • węgla brunatnego emitującego dużą ilości zanieczyszczeń pyłowych takich jak siarkę, rtęć czy bardzo toksyczny benzo-α-piren (obecny m.in. w dymie papierosowym)
  • mułów węglowych i odpadów węglowych. Spalanie mułów i flotów powodujących dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie większą niż podczas spalania węgla kawałkowego. 
  • miału pochodzącego z  węgla kamiennego w postaci sypkiej (miału) o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie drobnej frakcji węgla powoduje, że generowane są bardzo duże ilości pyłu do atmosfery.
  • wilgotnego drewna o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. Spalanie mokrego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego benzo-α-pirenu, a także pyłów.  

Docelowo paliwa stałe mają zostać wyeliminowane  z ogrzewnictwa indywidualnego na terenie całego Wrocławia od 1 lipca 2028 r. a ad 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywać zakaz użytkowania kotłów poniżej 3. klasy (tzw. kopciuchów). 1 lipca 2028 r. wprowadzony zostanie zakaz użytkowania wszelkich instalacji na paliwa stałe, oprócz miejsc, gdzie nie można podłączyć do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz kominków rekreacyjnych (jeśli będą jedynym źródłem ogrzewania domu/mieszkania).

W spotkaniu wziął też udział Pan Michał Brożyna pracownik Urzędu Miejskiego Departamentu Przyrody i Klimatu, który jest Doradcą Energetycznym, Pan Michał opowiedział zainteresowanym o programach gminnych związanych z dofinansowaniem do wymiany pieców (Kawka +), oraz przedstawił założenia „Lokalnego Programu Osłonowego” – dopłat do rachunków, przy przeprowadzonej trwałej zmianie systemu grzewczego. 

Spotkanie odbyło się w kameralnej i miłej atmosferze. Seniorzy zaprosili  naszą funkcjonariuszkę już na kolejne spotkanie, podczas którego zostaną poruszone tematy związane z gospodarką odpadami w Rynku oraz deratyzacją. Spotkania w Klubie Seniora przy Radzie Osiedla Stare Miasto będą miały charakter cykliczny.

wf